Bahadır Yıldız “Sıcak Kütleler”

SICAK KÜTLELER

*Biçimler bir mekanda yer almazlar, mekanın koşullarına göre şekillenirler. Biçimleri etkin bir şekilde üreten uzaydır mekan.

Albertus Magnus

 

‘Sıcak Kütleler’ sergisinin kurgusal iskeleti ev kavramından yola çıkılarak başladı. Yalnızca birbirleriyle değil, üretim mekanının kendisiyle de çeşitli diyalogları devreye sokan hafıza nesneleri, eşya – iskeletlere dönüştü. Seri üretim yapılan bir mekanda atık plastik ile tamamlanan süreç o yere ait zamanın içinde, malzemenin ve mekanın olanakları içinde şekillenerek tüketim ve kente odaklanan denemeler ortaya çıkardı.

Atık olan plastik bir kütleyi, yani bir olumsuzlamayı, seri üretimin içinden alıp biçimlendirmek; güncel, sorunsal bir malzemenin dönüşerek gösterdikleri, bizi güncel hayatın kendisi, belirsizlikleri, karmaşaları ve basit çağrışımları, çelişkileri ve çok sayıdaki karşıtlıkları üzerine de düşünmeye sevk eder.

Mekanı merkezine alarak başlayan çalışmalar, “namekanda”, yani birbirinden farklı iki kronolojik zaman olan şimdiki zaman ve geçmiş zaman arasında gidip geldiğimiz bulanık yerde, geleceğin bozulduğu bölgede durur. Kent içinde, belirsiz gerçekliklerin daimi arafında bir yerlerin kapısını aralayarak…

Eriyik hammaddenin akışıyla değişerek antropomorfik heykellere dönüşen işler, iskeletinin sınırlarından fırlayarak, taşarak oluşan hareketin içinden çıkan figürler, çok yüzlü ve melez varlıkları hatırlatır. Araba farından yapılan, anatomik bölgelerin fışkırdığı, insanın algı mekanizmalarını imgeleyen ‘’’Whatever’’ isimli büstler ise duyusal bilginin manipülasyonu ile ilgilenir aynı zamanda.

Tarih

27 02 2020 - 21 03 2020

Yer

Sevil Dolmacı Art Consultancy
Narmanlı Apartmanı, Nişantaşı, Şişli